דלג לתוכן עיקרי
06.02.04.11

שכר פקידי חוץ ומזכירי ועדות קלפי

תקציב מאושר: 1,872,000
תקנה תקציבית בתכנית הוצאות הבחירות לרשויות (תחת תחום פקוח ארצי על הבחירות בסעיף משרד הפנים).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 1999 תקציב שכר פקידי חוץ ומזכירי ועדות קלפי הוא ₪1,022,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪1,872,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך שכר-שכר בארץ.

הביצוע בשנת 1998 עמד על ₪1,980,904
תקציב זה פעיל בין השנים: 1998 - 1999.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)