דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

הוצאות לתשלום שכר כולל מזכירי ועדות קלפי

06.02.04.04

888,000
בשנת 2009 תקציב הוצאות לתשלום שכר כולל מזכירי ועדות קלפי לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪888,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך שכר-שכר בארץ.

הביצוע בשנת 2008 עמד על ₪6,424,549
תקציב זה פעיל בין השנים: 1998 - 2009.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)