דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2006 תקציב בחירות למועצות לא הוקצה.
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪107,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:

הביצוע בשנת 2004 עמד על ₪160,802
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2006.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?