דלג לתוכן עיקרי
06.01.12

ביקורת ברשויות מקומיות

תקציב מאושר: 1,384,000
תכנית בתקציב המדינה - תחת תחום תחום פעולה כללי בסעיף משרד הפנים.
לרוב כוללת תקציב עבור פעילות מרכזית אחת של הממשלה. העברות תקציביות מבוצעות ברמת התכנית.
בשנת 2003 תקציב ביקורת ברשויות מקומיות הוא ₪1,374,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪1,384,000
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • שכר: ₪1,369,000 (98.92%)
  • רכש וקניות: ₪15,000 (1.08%)

הביצוע בשנת 2002 עמד על ₪1,679,094
תחת סעיף זה מוקצים 6.5 תקני כח אדם , ובנוסף 72 חודשי עבודה בלתי צמיתה (יועצים וקבלנים)
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2003.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?