דלג לתוכן עיקרי
06.01.10.01

הקמה ואחזקת מערכת מנהל התכנון(האגם)

תקציב מאושר: 261,000
תקנה תקציבית בתכנית מחשוב מינהל התכנון (תחת תחום תחום פעולה כללי בסעיף משרד הפנים).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2002 תקציב הקמה ואחזקת מערכת מנהל התכנון(האגם) לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪261,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך קניות-קניות בארץ.

הביצוע בשנת 2001 עמד על ₪1,065,433
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2002.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)