דלג לתוכן עיקרי
06.01.08.12

הוצאות למחשוב

תקציב מאושר: 437,000
תקנה תקציבית בתכנית מחשוב (תחת תחום תחום פעולה כללי בסעיף משרד הפנים).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2007 תקציב הוצאות למחשוב הוא ₪1,000,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪437,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך קניות-קניות בארץ.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?