דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

הנהלת המשרד ואמרכלות

06.01

117,908,000
בשנת 2012 תקציב הנהלת המשרד ואמרכלות הוא ₪90,456,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪117,908,000
יחד עם הכנסות עצמיות של ₪6,000,000, סך ההוצאות תחת סעיף זה הן ₪123,908,000.
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪1,400,000.
בסעיף זה קיימת הרשאה להתחייב על סכום של ₪26,784,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • שכר: ₪33,814,000 (27.29%)
  • רכש וקניות: ₪77,443,000 (62.5%)

הביצוע בשנת 2011 עמד על ₪92,090,756
תחת סעיף זה מוקצים 108.5 תקני כח אדם , ובנוסף 446 חודשי עבודה בלתי צמיתה (יועצים וקבלנים)
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2012.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?