דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2008 תקציב תחום פעולה כללי הוא ₪120,446,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪161,604,000
יחד עם הכנסות עצמיות של ₪3,550,000, סך ההוצאות תחת סעיף זה הן ₪165,154,000.
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪2,000,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • שכר: ₪44,558,000 (26.98%)
  • רכש וקניות: ₪100,507,000 (60.86%)

הביצוע בשנת 2007 עמד על ₪141,517,857
תחת סעיף זה מוקצים 165 תקני כח אדם , ובנוסף 480 חודשי עבודה בלתי צמיתה (יועצים וקבלנים)
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2008.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?