דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2024 תקציב משרד הפנים הוא ₪470,028,000.
בסעיף זה קיימת הרשאה להתחייב על סכום של ₪13,458,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • שכר: ₪240,376,000 (51.14%)
  • תמיכות והעברות: ₪117,485,000 (25%)
  • רכש וקניות: ₪98,920,000 (21.05%)

הביצוע בשנת 2022 עמד על ₪347,370,169
תחת סעיף זה מוקצים 750 תקני כח אדם , ובנוסף 66 חודשי עבודה בלתי צמיתה (יועצים וקבלנים)
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2024.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?