דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2024 תקציב משרד הפנים הוא ₪1,403,066,000.
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪400,000,000.
בסעיף זה קיימת הרשאה להתחייב על סכום של ₪12,652,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • שכר: ₪368,427,000 (26.26%)
  • תמיכות והעברות: ₪461,955,000 (32.92%)
  • רכש וקניות: ₪559,437,000 (39.87%)

הביצוע בשנת 2023 עמד על ₪949,012,505
תחת סעיף זה מוקצים 735.5 תקני כח אדם , ובנוסף 282 חודשי עבודה בלתי צמיתה (יועצים וקבלנים)
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2024.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?