דלג לתוכן עיקרי
05.53.01

רזרבה

תקציב מאושר: -
תכנית בתקציב המדינה - תחת תחום רזרבה למשרד האוצר בסעיף משרד האוצר.
לרוב כוללת תקציב עבור פעילות מרכזית אחת של הממשלה. העברות תקציביות מבוצעות ברמת התכנית.
בשנת 2014 תקציב רזרבה הוא ₪88,893,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪-
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2014.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?