דלג לתוכן עיקרי
05.52.02.20

הכנסות מגורמי חוץ

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית שירותי עיבוד ממוכנים (תחת תחום רשות המיסים בסעיף משרד האוצר).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2015 תקציב הכנסות מגורמי חוץ לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב רגיל.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?