דלג לתוכן עיקרי
05.52.01.94

תפעול בחו"ל - נציגות בניו-יורק

תקציב מאושר: 462,000
תקנה תקציבית בתכנית רשות המיסים ראשי (תחת תחום רשות המיסים בסעיף משרד האוצר).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2019 תקציב תפעול בחו"ל - נציגות בניו-יורק הוא ₪250,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪462,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך קניות-קניות בחו"ל.

הביצוע בשנת 2018 עמד על ₪266,629
תקציב זה פעיל בין השנים: 2013 - 2019.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)