דלג לתוכן עיקרי
05.52.01.03

עבודה בלתי צמיתה

תקציב מאושר: 97,788,000
תקנה תקציבית בתכנית רשות המיסים ראשי (תחת תחום רשות המיסים בסעיף משרד האוצר).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2018 תקציב עבודה בלתי צמיתה הוא ₪169,665,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪97,788,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך שכר-שכר בארץ.

הביצוע בשנת 2017 עמד על ₪87,838,437
תחת סעיף זה מוקצים 13,274 חודשי עבודה בלתי צמיתה (יועצים וקבלנים)
תקציב זה פעיל בין השנים: 2013 - 2018.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)