דלג לתוכן עיקרי
05.51.12

רשות החברות הממשלתיות

תקציב מאושר: 42,645,000
תכנית בתקציב המדינה - תחת תחום משרד האוצר ראשי בסעיף משרד האוצר.
לרוב כוללת תקציב עבור פעילות מרכזית אחת של הממשלה. העברות תקציביות מבוצעות ברמת התכנית.
בשנת 2024 תקציב רשות החברות הממשלתיות הוא ₪42,645,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • שכר: ₪24,498,000 (57.45%)
  • רכש וקניות: ₪16,132,000 (37.83%)

הביצוע בשנת 2022 עמד על ₪39,488,295
תחת סעיף זה מוקצים 73 תקני כח אדם
תקציב זה פעיל בין השנים: 2004 - 2024.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?