דלג לתוכן עיקרי
05.51.11.07

הכנסות מגורמי חוץ - מנהל הרכש

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית מנהל הדיור והרכש (תחת תחום משרד האוצר ראשי בסעיף משרד האוצר).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2017 תקציב הכנסות מגורמי חוץ - מנהל הרכש לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב רגיל.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?