דלג לתוכן עיקרי
05.51.10.10

תפעול ופעולות מטה התקשוב הממשלתי

תקציב מאושר: 2,113,000
תקנה תקציבית בתכנית התקשוב הממשלתי (תחת תחום משרד האוצר ראשי בסעיף משרד האוצר).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2015 תקציב תפעול ופעולות מטה התקשוב הממשלתי לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪2,113,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך קניות-קניות בארץ.

הביצוע בשנת 2014 עמד על ₪1,852,338
תקציב זה פעיל בין השנים: 2013 - 2015.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)