דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

הלשכה לפיצויים אישיים

05.51.09

-
בשנת 2024 תקציב הלשכה לפיצויים אישיים לא הוקצה.
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪7,335,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:

הביצוע בשנת 2022 עמד על ₪-158,584
תחת סעיף זה מוקצים 8 תקני כח אדם
תקציב זה פעיל בין השנים: 2014 - 2024.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?