דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

שוק ההון, ביטוח וחסכון

05.51.05

40,596,000
בשנת 2016 תקציב שוק ההון, ביטוח וחסכון הוא ₪27,694,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪40,596,000
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪18,490,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • שכר: ₪32,399,000 (79.81%)
  • רכש וקניות: ₪8,197,000 (20.19%)

הביצוע בשנת 2015 עמד על ₪32,711,960
תחת סעיף זה מוקצים 70 תקני כח אדם , ובנוסף 848 חודשי עבודה בלתי צמיתה (יועצים וקבלנים)
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2016.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?