דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2024 תקציב החשב הכללי הוא ₪147,337,000.
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪15,000,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • שכר: ₪110,395,000 (74.93%)
  • רכש וקניות: ₪36,942,000 (25.07%)

הביצוע בשנת 2022 עמד על ₪136,740,329
תחת סעיף זה מוקצים 308 תקני כח אדם
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2024.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?