דלג לתוכן עיקרי
05.51.02

אגף התקציבים

תקציב מאושר: 27,271,000
תכנית בתקציב המדינה - תחת תחום משרד האוצר ראשי בסעיף משרד האוצר.
לרוב כוללת תקציב עבור פעילות מרכזית אחת של הממשלה. העברות תקציביות מבוצעות ברמת התכנית.
בשנת 2024 תקציב אגף התקציבים הוא ₪27,271,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • שכר: ₪26,969,000 (98.89%)
  • רכש וקניות: ₪302,000 (1.11%)

הביצוע בשנת 2022 עמד על ₪20,142,833
תחת סעיף זה מוקצים 84 תקני כח אדם
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2024.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?