דלג לתוכן עיקרי
05.20.05.12

הכנסה מאגרות - ביטחון

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית אחזקת מבנים (תחת תחום רשות המסים בישראל בסעיף משרד האוצר).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2009 תקציב הכנסה מאגרות - ביטחון לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב רגיל.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?