דלג לתוכן עיקרי
05.20.04.60

השתתפות בממשל זמין

תקציב מאושר: 1,254,000
תקנה תקציבית בתכנית פעילויות במימון חיצוני (תחת תחום רשות המסים בישראל בסעיף משרד האוצר).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2012 תקציב השתתפות בממשל זמין לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪1,254,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?