דלג לתוכן עיקרי
05.20.04.47

השתתפות במשרד התעשייה, המסחר והתעסוקה

תקציב מאושר: 210,000
תקנה תקציבית בתכנית פעילויות במימון חיצוני (תחת תחום רשות המסים בישראל בסעיף משרד האוצר).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2007 תקציב השתתפות במשרד התעשייה, המסחר והתעסוקה לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪210,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?