דלג לתוכן עיקרי
05.20.04.41

הכנסות מאגרת עמילי מכס

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית פעילויות במימון חיצוני (תחת תחום רשות המסים בישראל בסעיף משרד האוצר).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2010 תקציב הכנסות מאגרת עמילי מכס לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב רגיל.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?