דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

הכנסות מאישור מיזוג ופיצול חברות

05.20.04.12

-
בשנת 2012 תקציב הכנסות מאישור מיזוג ופיצול חברות לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב רגיל.

הביצוע בשנת 2011 עמד על ₪-2,632,691
תקציב זה פעיל בין השנים: 2005 - 2012.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)