דלג לתוכן עיקרי
05.20.04.05

גמולים למודיעים-מכס ומע"מ

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית פעילויות במימון חיצוני (תחת תחום רשות המסים בישראל בסעיף משרד האוצר).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2012 תקציב גמולים למודיעים-מכס ומע"מ לא הוקצה.
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך קניות-קניות בארץ.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?