דלג לתוכן עיקרי
05.20.02.80

השתתפות גו"ח בסקרים בדיקות וחו"ד - מכס ומע"מ

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית תקציב הוצאות שוטפות (תחת תחום רשות המסים בישראל בסעיף משרד האוצר).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2005 תקציב השתתפות גו"ח בסקרים בדיקות וחו"ד - מכס ומע"מ לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב רגיל.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?