דלג לתוכן עיקרי
05.20.02.51

נסיעות לחו"ל - נציבות מס הכנסה

תקציב מאושר: 548,000
תקנה תקציבית בתכנית תקציב הוצאות שוטפות (תחת תחום רשות המסים בישראל בסעיף משרד האוצר).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2011 תקציב נסיעות לחו"ל - נציבות מס הכנסה הוא ₪498,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪548,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך קניות-קניות בחו"ל.

הביצוע בשנת 2010 עמד על ₪195,506
תקציב זה פעיל בין השנים: 2005 - 2011.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)