דלג לתוכן עיקרי
05.20.02.35

הכנסות ממודעות ופרסומים - נציבות מס הכנסה

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית תקציב הוצאות שוטפות (תחת תחום רשות המסים בישראל בסעיף משרד האוצר).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2005 תקציב הכנסות ממודעות ופרסומים - נציבות מס הכנסה לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב רגיל.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?