דלג לתוכן עיקרי
05.20.02.24

תפעול - נציבות מס הכנסה

תקציב מאושר: 23,567,000
תקנה תקציבית בתכנית תקציב הוצאות שוטפות (תחת תחום רשות המסים בישראל בסעיף משרד האוצר).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2012 תקציב תפעול - נציבות מס הכנסה הוא ₪9,248,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪23,567,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך קניות-קניות בארץ.

הביצוע בשנת 2011 עמד על ₪21,747,102
תקציב זה פעיל בין השנים: 2005 - 2012.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)