דלג לתוכן עיקרי
05.20.02.02

אחזקת רכב ממשלתי-מס הכנסה

תקציב מאושר: 5,100,000
תקנה תקציבית בתכנית תקציב הוצאות שוטפות (תחת תחום רשות המסים בישראל בסעיף משרד האוצר).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2012 תקציב אחזקת רכב ממשלתי-מס הכנסה לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪5,100,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-הפחתות.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?