דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

רשות המסים בישראל

05.20

1,528,404,000
בשנת 2012 תקציב רשות המסים בישראל הוא ₪1,324,726,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪1,528,404,000
יחד עם הכנסות עצמיות של ₪2,400,000, סך ההוצאות תחת סעיף זה הן ₪1,530,804,000.
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪223,992,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • שכר: ₪1,164,532,000 (76.07%)
  • רכש וקניות: ₪248,737,000 (16.25%)

הביצוע בשנת 2011 עמד על ₪1,394,711,265
תחת סעיף זה מוקצים 4,320 תקני כח אדם , ובנוסף 7,065 חודשי עבודה בלתי צמיתה (יועצים וקבלנים)
תקציב זה פעיל בין השנים: 2005 - 2012.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?