דלג לתוכן עיקרי
05.10.13.08

החזר הוצאות רכב

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית אמרכלות (תחת תחום שירות עיבודים ממוכנים בסעיף משרד האוצר).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2010 תקציב החזר הוצאות רכב לא הוקצה.
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך שכר-שכר בארץ.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?