דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2007 תקציב שע"מ הוא ₪86,506,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪93,492,000
יחד עם הכנסות עצמיות של ₪1,967,000, סך ההוצאות תחת סעיף זה הן ₪95,459,000.
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪13,611,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • שכר: ₪63,262,000 (66.27%)
  • רכש וקניות: ₪31,770,000 (33.28%)

הביצוע בשנת 2006 עמד על ₪93,482,692
תחת סעיף זה מוקצים 215 תקני כח אדם , ובנוסף 517 חודשי עבודה בלתי צמיתה (יועצים וקבלנים)
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2007.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?