דלג לתוכן עיקרי
05.09.02.16

ייעוץ

תקציב מאושר: 2,460,000
תקנה תקציבית בתכנית אמרכלות (תחת תחום רשות החברות הממשלתיות בסעיף משרד האוצר).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2012 תקציב ייעוץ הוא ₪1,485,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪2,460,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך קניות-קניות בארץ.

הביצוע בשנת 2011 עמד על ₪173,742
תקציב זה פעיל בין השנים: 2004 - 2012.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)