דלג לתוכן עיקרי
05.09.01.23

ועדת בוררות- חברות תשתית

תקציב מאושר: 500,000
תקנה תקציבית בתכנית רשות החברות הממשלתיות (תחת תחום רשות החברות הממשלתיות בסעיף משרד האוצר).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2008 תקציב ועדת בוררות- חברות תשתית לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪500,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך קניות-קניות בארץ.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?