דלג לתוכן עיקרי
05.06.04.11

הכנסה ממכירת רכב מאגר

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית השכרת רכב (תחת תחום שרותי עזר למשרדי ממשלה בסעיף משרד האוצר).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 1997 תקציב הכנסה ממכירת רכב מאגר לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב רגיל.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?