דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

השתתפות בהוצאות מנהליות

05.06.03

-5,645,000
בשנת 1997 תקציב השתתפות בהוצאות מנהליות הוא ₪-4,554,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪-5,645,000
יחד עם הכנסות עצמיות של ₪5,645,000, סך ההוצאות תחת סעיף זה הן ₪-.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?