דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

השתתפות המשרדים בהדרכה והשתלמות

05.06.02.42

-490,000
בשנת 2008 תקציב השתתפות המשרדים בהדרכה והשתלמות לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪-490,000
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?