דלג לתוכן עיקרי
05.06.02.30

הכנסה מג"ח

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית טפול ברכב (תחת תחום שרותי עזר למשרדי ממשלה בסעיף משרד האוצר).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 1997 תקציב הכנסה מג"ח לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב רגיל.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?