דלג לתוכן עיקרי
05.06.02.22

השתתפות המשטרה ברכישת כלי הרכב

תקציב מאושר: -10,400,000
תקנה תקציבית בתכנית טפול ברכב (תחת תחום שירותי עזר למשרדי ממשלה בסעיף משרד האוצר).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2012 תקציב השתתפות המשטרה ברכישת כלי הרכב לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪-10,400,000
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.

הביצוע בשנת 2011 עמד על ₪-5,903,884
תקציב זה פעיל בין השנים: 2006 - 2012.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)