דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

הכנסה ממכירת כלי רכב משומש עבור יחידות נלוות

05.06.02.20

-
בשנת 2012 תקציב הכנסה ממכירת כלי רכב משומש עבור יחידות נלוות לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב רגיל.

הביצוע בשנת 2011 עמד על ₪-2,880,856
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2012.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)