דלג לתוכן עיקרי
05.06.02.14

הכנסה ממכירת כלי רכב

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית טפול ברכב (תחת תחום שירותי עזר למשרדי ממשלה בסעיף משרד האוצר).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2005 תקציב הכנסה ממכירת כלי רכב לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב רגיל.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?