דלג לתוכן עיקרי
05.06.02.10

השתתפות אגפי האוצר

תקציב מאושר: -18,271,000
תקנה תקציבית בתכנית טפול ברכב (תחת תחום שירותי עזר למשרדי ממשלה בסעיף משרד האוצר).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2012 תקציב השתתפות אגפי האוצר הוא ₪-18,271,000.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-הפחתות.

הביצוע בשנת 2011 עמד על ₪-9,583,828
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2012.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)