דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2014 תקציב טפול ברכב לא הוקצה.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:

הביצוע בשנת 2013 עמד על ₪229,656
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2014.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?