דלג לתוכן עיקרי
05.05.04.06

הכנסה בגין אחסון רכב

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית מכס (תחת תחום אגף המכס והמע"מ בסעיף משרד האוצר).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2003 תקציב הכנסה בגין אחסון רכב לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב רגיל.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?