דלג לתוכן עיקרי
05.05.04.04

דמי חבר באירגונים בינ"ל

תקציב מאושר: 150,000
תקנה תקציבית בתכנית מכס (תחת תחום מיסים על יבוא, יצור בסעיף משרד האוצר).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 1997 תקציב דמי חבר באירגונים בינ"ל לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪150,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות-העברות לארגונים ומדינות זרות.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?