דלג לתוכן עיקרי
05.05.03.19

כיסוי עמלה-החזר מע"מ תיירים

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית אמרכלות (תחת תחום מיסים על יבוא, יצור בסעיף משרד האוצר).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 1997 תקציב כיסוי עמלה-החזר מע"מ תיירים לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב רגיל.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?