דלג לתוכן עיקרי
05.05.02.01

עובד מכס בחו"ל - שכר

תקציב מאושר: 329,000
תקנה תקציבית בתכנית נציגות בחו"ל (תחת תחום אגף המכס והמע"מ בסעיף משרד האוצר).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2004 תקציב עובד מכס בחו"ל - שכר הוא ₪497,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪329,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך שכר-שכר בחו"ל.

הביצוע בשנת 2003 עמד על ₪546,000
תחת סעיף זה מוקצים 1 תקני כח אדם
תקציב זה פעיל בין השנים: 1998 - 2004.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)