דלג לתוכן עיקרי
05.04.11.51

השתת' הדיור הממשלתי

תקציב מאושר: -414,000
תקנה תקציבית בתכנית אמרכלות (תחת תחום בצוע פקודת מס הכנסה בסעיף משרד האוצר).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 1997 תקציב השתת' הדיור הממשלתי לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪-414,000
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-הפחתות.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?